0

Sanibona, bengisacela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha waliwa umuntu othandana naye?

Selected answer as best
Add a Comment