0

Bengifisa ukwazi ukuthi ukuzingela kwenziwa obani, nini futhi ngasiphi isizathu?

Selected answer as best
Add a Comment