0

Bengifisa ukwazi ukuthi ukuzingela kwenziwa obani, nini futhi ngasiphi isizathu?

admin Selected answer as best January 14, 2021
Add a Comment