0

Ngivuke nephupho ngikhulelwe engath isisu sesiyavela koda futh bengiseskolen uma ngithinta isisu sami ngath ngyamuzwa umntwan uyanyakaza engath ngiyabona uma ephenduka . Manj kungenzeka ukuth ngiphuphe iphupho elikanje ngibe ngikhulelwe ngempel ?

Lerato Asked question April 19, 2022
Add a Comment