0

Ngicela incazelo yalesaga esithi “Umenzi uyakhohlwa kodwa umenziwa akakhohlwa”?

Asked question
Add a Comment