0

Ngicela incazelo yalesaga esithi “Umenzi uyakhohlwa kodwa umenziwa akakhohlwa”?

Mabuza Asked question January 18, 2021
Add a Comment