0
0 Comments

Sanibona ngicela ningiphe umlando wesibongo sakwa Yengwa, ngingalujabulela nanoma iluphi ulwazi eningangipha lona.

Asked question
Add a Comment