0

Kuchaza ukuthini ukuphupha ngomuntu owawuthandana Naye osashona ekugqolozele ifake ingubo ezimyama ediniwe

Asked question
Add a Comment