0

Kuchaza ukuthini ukuphupha ngomuntu owawuthandana Naye osashona ekugqolozele ifake ingubo ezimyama ediniwe

jama Asked question July 14, 2021
Add a Comment