0

Ngicela incazelo yalesaga esithi “Ungakhulumi ngobhejane kungekho sihlahla eduze”?

Selected answer as best
Add a Comment