0

Umuntu uma ethi “ungihlinzela ezibini”, usuke eqondeni?

Selected answer as best
Add a Comment