0
0 Comments

Ngicela ukwazi ukuthi kusho ukuthini ukuthi “Unya lwabasha luyaphindana olwezalukazi luphindana ngogwayi”?

Themba Answered question April 21, 2021
Add a Comment