0

Ezinsukwini ngiphuphe kungathi ngingena ekhaya elikhulu – kwagogo wami ongasekho. Lapho uma ngingena igceke liluhlaza izinhlobo nhlobo zotshani obuhle nobujwayelekile, kunokuthula nekhishi lihle futhi lakhiwe kahle. Ngibe swngiphaphama. Kungabe lisho ukuthini leli phupho?

Ayanda Meyiwa Asked question May 2, 2022
Add a Comment