0

Bengifisa ukwazi ukuthi ngabe bayini onkamisa?

Selected answer as best
Add a Comment