0

Bengifisa ukwazi ukuthi ngabe luyini udweshu?

Selected answer as best
Add a Comment