0

Bengifisa ukwazi ukuthi ngabe yini umakhalekhukhwini?

Selected answer as best
Add a Comment