0

Bengifisa ukwazi ukuthi ngabe yini umkhehlo?

Selected answer as best
Add a Comment