0

Bengifisa ukwazi ukuthi ngabe yini umqondo ocashile?

Anonymous Posted new comment May 5, 2022

Ngifun kwaz ngomqondo ocashile nomqondo osobala kut makuthiwa khipha umqondo osobala no julile kuthiwa yenzanjn ukukhipha knjn lokho??

Add a Comment