0

Bengifisa ukwazi ukuthi ngabe yini umqondofana?

Answered question
Add a Comment