Skip to content

Umklomelo

Thola umklomelo ngolwazi lwakho!

Akudingi ukuthi uze ube nguchwepheshe ukuze usize abanye. Ngokuphendula imibuzo ungazitholela ama”Reputation Point”. Uma usufike esibalweni esithize sama”Reputation Points” sikuthumelela iAirtime. Yebo kalula kanjalo.

Bhalisa lapha ukuze amaReputation Point akho ezovela kwi’account yakho👈
buzanomayini.co.za/register
👈

50 reputation points – R10 airtime
150 reputation points – R20 airtime
300 reputation points – R30 airtime
500 reputation points – R40 airtime
750 reputation points – R50 airtime

Thola Umklomelo
(claim airtime)
👈

Uma ama “Reputation points” akho esefike ezingeni lomkomelo ugcwalisa ifomu lapha👈 ukuze uthole umkomelo wakho.

Atholakala kanjani ama “Reputation Points”🤷🏾‍♂️

Uma uphendula umbuzo (2 points) – Uma uwuphendule kahle umbuzo wathi ukunaba nangencazelo uzibeka ethubeni elingcono lokuthola ama”Reputation points” amaningi. Imibuzo ephendulwe kahle iphinde ibe nencazelo enhle ivamise ukuvotelwa kakhulu. Kuvumelekile ukuphendula umbuzo ovele onempendulo uma ubona ukuthi eyakho ingaba ngcono.

Uma kukhona ovotela impendulo yakho (2 points)

Uma umnikazi wombuzo ekhetha impendulo yakho njengehamba phambili (5 points)

Uma impendulo yakho ithola ivoti elehlayo uphucwa ama “Reputation point amabili”(-2 points) – Lokhu kuvamise ukwenzeka uma impendulo yakho ingahambisani nombuzo.

Imigomo nemibandela

  • Izimpendulo ziyahlolwa ngaphambi kokuba uthunyelwe umkomele.
  • Impendulo evumelekile kufanele ibe ngumusho ophelele onamagama angaphezu kwa-10.
  • Izimpendulo ezingaphathelene nombuzo zizosuswa (uphinde uphucwe ama-Reputation Point)